39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

niedziela, 28 lutego 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: August i Makary
25 lutego 2021r. | Administrator

23 lutego odbył się II etap XXXIV Olimpiady Wiedzy Eko­nomicznej, w którym naszą szkołę reprezentował Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 2B. OWE cieszy się ogromną po­pu­lar­noś­cią, o czym świadczy liczba uczestników. Laureaci oraz finaliści olimpiady zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dzie­dzi­nach praktyki gospodarczej. Uczestnicy OWE musieli zmie­rzyć się z pytaniem o charakterze ogólnym, rozwiązać za­da­nie z analizy finansowej oraz odpowiedzieć na pytania tes­to­we. Z niecierpliwością czekamy na wyniki eliminacji okrę­go­wych i życzymy Jankowi dalszych sukcesów.

23 lutego 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować, że praca Davida Gąsiorka i Huberta Posłusznego, uczniów klasy 2A, otrzymała na­gro­dę w konkursie IPN „Kamienie Pamięci”. Praca naszych li­ce­a­li­stów poświęcona była postaci majora Jana Ciołkosza - bohatera wojny polsko-bolszewickiej. Serdecznie gra­tu­lu­je­my laureatom.

23 lutego 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że Jakub Koza, uczeń klasy 2EG, otrzymał wyróżnienie pierwszego stopnia w Ogól­no­pol­skim Konkursie Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” im. Mariusza Kargula. Uczestnicy konkursu byli zo­bo­wią­za­ni do przesłania trzech wierszy swojego au­tor­stwa. Cieszymy się, że utwory Kuby zyskały uznanie jury. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

23 lutego 2021r. | Administrator

23 lutego Komitet Główny 67. Olimpiady Chemicznej przedstawił listę 99 zawodników zakwalifikowanych do III eta­pu konkursu. Z radością informujemy, że w tym za­szczyt­nym gronie znalazł się Daniel Pazdro, uczeń klasy 2BG. Etap centralny olimpiady odbędzie się 27 marca. Za­wod­ni­cy będą rozwiązywali cztery zadania teoretyczne i jed­no zadanie dotyczące zagadnień laboratoryjnych. Gra­tu­lu­je­my i życzymy Danielowi dalszych sukcesów!

13 lutego 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że Amelia Dudek, uczennica kla­sy 2E, awansowała do etapu okręgowego Ogól­no­pol­skiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Eliminacje wstęp­ne odbyły się w 16 grudnia 2020 roku i polegały na rozwiązaniu testu złożonego z pytań wielokrotnego wyboru. Finały wojewódzkie zostaną zorganizowane w Rzeszowie w połowie marca. Gratulujemy!

11 lutego 2021r. | Administrator

Nasze uczennice: Amelia Tabota (3e), Natalia Valdes (3e), Natalia Bełzo (3e) i Paulina Głaz (3c) zakończyły "Foto­gra­ficz­ny projekt photovoice - kompetencje klu­czo­we w pro­cesie uczenia się przez całe życie" or­ga­ni­zo­wa­ny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Miel­cu. Była to część projektu "Kariera bez tajemnic". Dziewczyny stworzyły własny pomysł na kompetencję: porozumiewanie się w języku obcym.

Czytaj więcej... »
27 stycznia 2021r. | Administrator

27 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki XXIII Ogól­no­pol­skie­go Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Z dumą informujemy, iż nasza szkoła otrzymała tytuł: „Zło­tej Szkoły 2021”, zajmując 194. miejsce w Polsce w ka­te­go­rii licea. Tytuł ten przysługuje szkołom, które w ogól­no­pol­skim rankingu zajęły miejsca 1-200. Jednocześnie na­sze liceum zajęło 6. miejsce w województwie pod­kar­pac­kim, czyli w ścisłej czołówce najlepszych liceów w regionie.

Czytaj więcej... »
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7