39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
środa, 8 grudnia 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Boguwola i Apollo
7 grudnia 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że do zawodów okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowało się 3 uczniów z naszej szkoły. Są to: Jan Wanatowicz (3B) Bartosz Bodulski (3A), Wiktoria Klich (2B). Zawody II stop­nia odbędą się 14 stycznia w Rzeszowie. Przed uczest­ni­ka­mi do rozwiązania: pytanie opisowe, zadanie z analizy fi­nan­so­wej oraz test wyboru. Serdecznie gratulujemy i trzy­ma­my kciuki za sukces na dalszym etapie zmagań.

obrazek
5 grudnia 2021r. | Administrator

Uczniowie klas 2A i 2B postanowili pomóc i sprawić mi­łą niespodziankę, przygotowując mikołajkową paczkę dla po­trze­bu­ją­cych z okolic Mielca. Młodzież zebrała środki czys­toś­ci, zabawki, książki, artykuły spożywcze, które 03.12.2021 r. zostały przekazane potrzebującej rodzinie, w któ­rej znajduje się pięcioro dzieci. Przygotowana przez li­ce­a­li­stów paczka to nie tylko materialny dar, ale także wy­raz pamięci o drugim człowieku.

obrazek
3 grudnia 2021r. | Administrator

Uczniowie klasy 3D, 3F, 2C oraz 2F w sobotę 02.12.2021 r. uczestniczyli w dwóch wykładach dla li­ce­a­lis­tów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odwiedzili Wydział Bio­che­mii, Biofizyki i Biotechnologii, gdzie wysłuchali pre­lek­cji na następujące tematy: „Do dna DNA – czyli jak czy­tać ze zrozumieniem książkę kucharską życia” pana dr. hab. Benedykta Władyki oraz „Rośliny transgeniczne – nadzieje i obawy” pana dr. hab. Wojciecha Strzałki. Do­dat­ko­wą atrakcją był spacer po Rynku, gdzie w świąteczny nastrój wprowadził licealistów Jarmark Bożonarodzeniowy.

obrazek
2 grudnia 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że uczennice klasy 2E, Mar­ty­na Kaczmarczyk i Amelia Lichota, zakwalifikowały się do wo­je­wódz­kie­go etapu ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Me­diach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

obrazek
2 grudnia 2021r. | Administrator

Z wielką dumą informujemy o sukcesie naszej drużyny szachowej w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Nasz team w składzie: Gabriela Wójtowicz (3C), Tomasz Łachut (3A), Filip Ochalik (1B), Konrad Ćwięka (3B) oraz Kamil Mi­ga (3A) zajął V miejsce. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
26 listopada 2021r. | Administrator

W dniach 19-20 listopada br. w Krakowie odbył się XII Krakowski Konkurs Młodych organistów. Z radością in­for­mu­je­my, iż Dominik Kapinos (kl. 3Bg) zdobył wyróżnienie, wy­ko­nu­jąc utwory J. S. Bacha, Ch. M. Widora i A. Guil­man­ta. Dominik jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w klasie organów mgr Agnieszki Kramarz. W konkursie wzięło udział ponad 40 najlepszych organistów z całej Polski.

obrazek
Czytaj więcej... »
25 listopada 2021r. | Administrator

24 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu od­był się „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej”, którego or­ga­ni­za­to­rem jest Fundacja Pasieka, zaś honorowymi pa­tro­na­mi są Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Podkarpacki Ku­ra­tor Oświaty. Miło nam poinformować, iż uczennice IILO znalazły się w gronie laureatów konkursu. Weronika Ko­niecz­na (kl. 3Bg) zajęła 2 miejsce, a Oliwia Brach (kl. 3Ag) – 3 miejsce.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7