39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1988 - 1997

1 września 1988 roku wraz z odejściem na emeryturę dyrektora Władysława Gajowca funkcję dyrektora Liceum objął Zbigniew Dziekan, dotychczas nauczyciel matematyki w Liceum Medycznym w Mielcu. Był on dyrektorem szkoły do września 1997 r. Rok szkolny 1989/90 był też ostatnim rokiem pracy długoletniego zastępcy dyrektora, Jana Szeteli. Jak już wspomniano na wstępie, na emeryturę odeszli również wszyscy, już ostatni nauczyciele, pamiętający pierwsze lata Liceum. Zostało zatrudnionych 17 nowych nauczycieli, 12 ukończyło studia podyplomowe, a 7 uzyskało drugi stopień specjalizacji zawodowej. Do szkoły wróciła nauka religii (od roku szkolnego 1990/91) w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a od r. szk.1993/94 w wymiarze dwóch godzin w klasach pierwszych i drugich, a jednej w klasach starszych, co spowodowało zatrudnienie drugiego księdza katechety.

W latach szkolnych 1995/96 i 1996/97 dziesięciu nauczycieli brało udział w warsztatach organizowanych przez Wojewódzką Komisję d.s. Egzaminów Szkolnych w zakresie przygotowania do nowej matury, egzaminów wstępnych i egzaminów sprawdzających.

W roku szkolnym 1991/92 wprowadzono naukę języka niemieckiego w dwóch klasach, w tym w jednej z poszerzonym programem nauczania, zapoczątkowując tym tworzenie ciągu klas niemieckojęzycznych. W coraz mniejszej ilości klas był język rosyjski, a w jego miejsce wprowadzano drugi język zachodnioeuropejski. W ten sposób powstawały klasy, w których uczniowie uczą się języka angielskiego i francuskiego, angielskiego i niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego oraz łacińskiego.

Ponieważ w szkole stawało się coraz ciaśniej, systematycznie wzrastała ilość uczniów i oddziałów, wszystkie klasy były bardzo liczne (36 - 40 uczniów), w związku z czym wszystkie były na niektórych lekcjach dzielone na grupy, należało szukać nowych sal lekcyjnych, by uniknąć nauki na dwie zmiany. Ten problem udało się rozwiązać, adaptując do nauki trzy pomieszczenia: dawną harcówkę, gabinet pedagoga szkolnego i gabinet pomocy naukowych do W.F. Harcówkę zlikwidowano i próbowano w niej najpierw urządzić pracownię komputerową, a gabinet pedagoga szkolnego przeniesiono do dawnego biura stołówki nauczycielskiej. Oprócz funkcjonującego laboratorium języka angielskiego powstały w 1993r. dwa kolejne.

Pierwsze próby wprowadzania komputerów do szkoły sięgają połowy lat osiemdziesiątych. Nie było wtedy jednak warunków do tworzenia odrębnej pracowni. Lekcje - zajęcia fakultatywne z podstaw informatyki były prowadzone w klasach o profilu matematyczno-fizycznym od roku szkolnego 1989/90 i na te zajęcia uczniowie chodzili do pracowni komputerowej RCK.

Na początku 1995 r. pracownia komputerowa wzbogaciła się o kolejne 8 komputerów i drukarkę, które szkoła otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej, jako nagrodę za osiągnięcia uczniów w Olimpiadzie Informatycznej (I miejsce w kraju w klasyfikacji zespołowej w roku 1994). Postęp w dziedzinie techniki komputerowej zmuszał do ciągłego modernizowania posiadanego sprzętu. Dlatego w latach 1995-1996 dokonywano systematycznego unowocześniania posiadanych komputerów, poprzez zwiększenie pojemności dysków, itp.

Już w okresie kadencji dyrektora Władysława Gajowca Liceum nawiązało pierwsze kontakty zagraniczne, najpierw ze szkołami w Kijowie, a następnie z Blyth Jex School w Norwich w Wielkiej Brytanii. Kontakty te zaowocowały wzajemną wymianą grup uczniowskich i nauczycieli. Dwutygodniowy pobyt sześćdziesięcioosobowej grupy uczniów i 8 nauczycieli w lipcu 1989 roku w Kijowie poprzedziły wizyty rekonesansowe 8 nauczycieli z Kijowa w II LO w styczniu 1989 roku i 7 nauczycieli z II LO w Kijowie w lutym tegoż roku. Po powrocie grupy uczniowskiej z Kijowa przyjechali do Mielca uczniowie dwóch szkół kijowskich, również na dwa tygodnie. Wymiana odbywała się na takich zasadach, że goście mieszkali w szkołach, tam też się stołowali, a gospodarze troszczyli się o atrakcyjny program pobytu. W wymianie ze szkołą brytyjską brało udział 30 uczniów i 7 nauczycieli, którzy najpierw gościli w lutym 1991 roku w swoich domach rodzinnych tak samo liczną grupę Anglików, a następnie w lipcu tegoż roku byli przez jedenaście dni gośćmi rodzin w Norwich. Kolejna wymiana zagraniczna została zorganizowana w roku szkolnym 1992/93. ze szkołą w Erlangen koło Norymbergi w Niemczech i jest kontynuowana corocznie do dnia dzisiejszego. 3 października 1997 r. wymienione zostały dokumenty stałej współpracy między dyrektorami szkół - Gottfriedem Bouerem i Januszem Kopeckim.

Kolejny okres... (1997-2001)

te: 0.011s dbnc: 5 dbnq: 5