39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

W środę 21 kwietnia o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka online (platforma MS Teams)
dla rodziców uczniów wszystkich klas.

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

Klasy 2019/2020


Klasa 1A

Klasa 1Ag


Klasa 1B

Klasa 1Bg


Klasa 1C

Klasa 1Cg


Klasa 1D

Klasa 1Dg


Klasa 1E

Klasa 1Eg


Klasa 1F

Klasa 1Fg


Klasa 2A

Klasa 3A


Klasa 2B

Klasa 3B


Klasa 2C

Klasa 3C


Klasa 2D

Klasa 3D


Klasa 2E

Klasa 3E


Klasa 2F

Klasa 3F

te: 0.012s dbnc: 5 dbnq: 5