39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2020

WYBIERZ KLASĘ

Konsultacje dla uczniów

Od 1 czerwca przepisy prawa oświatowego umożliwiają organizacjękonsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas 1 i 2.

Konsultacje mogą mieć charakter indywidualnych spotkań oraz spotkań grupowych (do 12 osób).

Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

Organizacja konsultacji została opisana w wiadomości przesłanej do rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny.

te: 0.009s dbnc: 5 dbnq: 5