39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wizyta młodzieży z Izraela
19 marca 2014r. | Administrator

6 marca odbyło się już trzecie spotkanie młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu z uczniami i nauczycielami z Izraela, ze szkoły Or-Yehuda z Tel Awiwu. Można powiedzieć, że spotkania te, stały się już stałym punktem wizyty młodych Izraelczyków w naszym kraju. Tym razem program spotkania nie przewidywał przyjazdu do szkoły, postanowiliśmy pokazać naszym gościom ciekawe miejsca naszego regionu. W spotkanie udział wzięło 75 uczniów z szkoły w Izraelu wraz z 7 nauczycielami oraz 52 uczniów II Liceum.

obrazek

Rano 6 marca autobus z młodzieżą z Mielca wyjechał ze szkoły do Pustkowa, tam mieliśmy się spotkać. Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy spotkania już od kilku tygodni utrzymywali ze sobą kontakt za pomocą jednego z portali społecznościowych. Wyjątkowo w tym roku strona izraelska zjawiła się punktualnie, pewno związane to było z faktem, że nocleg mieli w Rzeszowie. Pierwsze spotkanie było bardzo spontaniczne, i zanim udało się nad wszystkimi zapanować zeszło dobre 20 minut. Zaraz po przywitaniu wspólnie ruszyliśmy na Górę Śmierci Obozu Pustków. Tam Izraelczycy zaprezentowali ceremonię poświęconą pamięci ofiar obozu w Pustkowie, po hebrajsku i po angielsku. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Izraelczycy położyli swoje tradycyjne kamienie. Potem wspólny spacer, zdjęcia i zapakowaliśmy się w autobusy, żeby udać się na następną część spotkania.

Kolejnym etapem był skansen w Kolbuszowej. Tutaj, specjalnie dla nas, pracownicy muzeum folklorystycznego przygotowali zwiedzanie obiektów i warsztaty tematyczne na temat garncarstwa i gotowania. Podzieliliśmy się na cztery grupy i te w zestawie mieszanym polsko–izraelskim, z przewodnikami, udali się na wędrówkę po skansenie. Na końcu zwiedzania w budynku szkoły odbyły się warsztaty kulinarne, wszyscy mogli spróbować zrobić regionalne proziaki pod okiem pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, inni mogli spróbować swoich sił w technice lepienia garnków z gliny przy pomocy kola garncarskiego. Przez kilka godzin wszyscy byli bardzo zajęci, uczniowie z Mielca zaprezentowali piękne stroje ludowe pożyczone z zespołu 'Rzeszowiacy' dzięki uprzejmości pracowników SCK w Mielcu - dziękujemy.

Całe spotkanie trwało ponad 6 godzin i około 16 Izraelczycy pojechali do Krakowa realizując dalszą część wycieczki. Przygotowując już trzecie takie spotkanie, szukaliśmy jakiegoś nowego pomysłu, myślę, że był bardzo trafiony, wszyscy mieli czas swobodnie porozmawiać, zobaczyli ciekawe miejsce, brali udział w niezwykłych zajęciach. Moment pożegnań był długo przeciągany, kolejne zdjęcie, kolejny kontakt i trochę spontanicznego tańca. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała, jak to w marcu było zimno i deszczowo, mimo tego, spotkanie przebiegało w bardzo gorącej atmosferze. Zaprosiliśmy gości na przyszły rok.

Na jakąś głębsza ocenę przyjdzie poczekać, nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z możliwości poznania rówieśników z Izraela, porozmawiania po angielsku, z prób bycia przewodnikiem i tłumaczem w jednej osobie, ze wspólnej zabawy przełamującej wszelkie stereotypy funkcjonujące między naszymi narodami.

Całość spotkania została sfinansowana ze składek uczniów naszej szkoły i dofinansowania Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Spotkanie, dzięki wsparciu dyrekcji i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, przygotowali mgr Magdalena Oczak i mgr Henryk Dugiełło.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu za upominki dla nauczycieli ze szkoły w Izraelu.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6