39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Akcja Schronisko
2 kwietnia 2014r. | Administrator

Charytatywna akcja, wspierająca mieleckie schronisko dla bezdomnych zwierząt, dobiegła końca. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły nie byli obojętni na los porzuconych psów i kotów. Dzięki ofiarności społeczności szkolnej zebraliśmy 185 kg suchej i mokrej karmy, a także inne dary rzeczowe.

Wśród klas, które wzięły udział w akcji, należy wyróżnić Ia, Ic, Ie, IId oraz IIf. W ramach podziękowania ofiarodawcy wzięli udział w losowaniu nagród sponsorowanych przez Sklep i palarnię kawy "Kawa czy herbata", Klub "Extreme Fitness", Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mielcu, Bank Zachodni WBK oraz przez sponsorów indywidualnych.

Organizatorzy akcji, czyli klasa IIf wraz z wychowawczynią - p. Anną Lewandowską - dziękują darczyńcom, sponsorom i wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.

obrazek obrazek obrazek

Bo każdy pies wierzy,
że gdzieś na świecie
jest jego Przyjaciel - pan,
tylko musi psa odnaleźć,
przytulić do serca
i zabrać do swojego domu
na zawsze!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6