39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wymiana
15 kwietnia 2014r. | Administrator

Już po raz 43. w dniach 04.04 - 13.04.2014, odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Christian-Ernst-Gymnasium w Erlangen. Uczniowie z "Kopernika" pod opieką organizatora wymiany, mgr Doroty Dzii, spędzili 10 dni pełnych atrakcji i wyzwań.

Dzięki zakwaterowaniu u niemieckich rodzin mogli poznać inną kulturę oraz podszkolić język niemiecki i angielski. Jak co roku uczestnicy wymiany zwiedzili okolice Erlangen w Bawarii, tym razem zobaczyli m.in. Fürth, Pottenstein czy Norymbergę oraz wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Bayreuth, miasta Richarda Wagnera.

W wymianie wzięło udział 35 uczniów. W opiece nad młodzieżą pomagali dr Antoni Stańczyk i nauczycielka historii z zaprzyjaźnionej szkoły, mgr Halina Dzija, a wsparcie finansowe zapewniła fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

obrazek

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji! Już we wrześniu będziemy gościć naszych przyjaciół z Niemiec! Pełna relacja z wycieczki, z punktu widzenia uczestnika, już po świętach!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6