39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dzień Wiosny
25 kwietnia 2014r. | Administrator

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny młodzież „Kopernika” zamieniła codzienny ubiór na ekstrawagancki, pomysłowy i nietypowy. Wszystkie klasy przystąpiły do tej zabawy, a na korytarzach szkolnych mogliśmy spotkać się z supermenami, aniołami i diabełkami, przedstawicielami wszystkich zawodów oraz bohaterami bajek i filmów. Podczas wydłużonej przerwy zorganizowano konkurs na najciekawsze przebranie.

obrazek

Jury brało pod uwagę kreatywność uczniów, sposób zaprezentowania stroju i oryginalność. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie klasy II F przebrani za „Cezara w otoczeniu pięknych kobiet”. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie klasy II B, którzy wykonali projekt „Pociąg do wiedzy z kagankiem oświaty”, którego poszczególne wagoniki odwoływały się do przedmiotów szkolnych. Na trzecim miejscu uplasowali się „dresiarze”.

Pokazy uświetniły występy muzyczne i taneczne naszych uczniów. Wszystkim gratulujemy pomysłowości, bo w tym roku było wyjątkowo dużo ciekawych kreacji i wybranie najlepszej trójki było bardzo trudne.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6