39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Matura 2014
5 maja 2014r. | Administrator

5 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W tym roku szkolnym po raz ostatni matura odbędzie się według „starej” podstawy programowej i procedur, zgodnie z którymi uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, egzaminy te należy zaliczyć na minimum 30%. Każdy ma prawo przystąpić do pisemnych egzaminów z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – ten wynik nie ma wpływu na zdanie matury.

obrazek

W tym roku szkolnym do matury w naszym liceum przystąpiło 185 uczniów klas trzecich oraz 55 maturzystów z lat ubiegłych, którzy mają prawo do egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego.

Egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole 27 maja. Wszystkie arkusze maturalne oceniają komisje OKE, a wyniki tegorocznej matury poznamy 27 czerwca.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6