39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
14 maja 2014r. | Administrator

Klasa 2E z naszego liceum wzięła udział w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanym przez Klub Jagielloński. Zajęcia prowadzone przez studentów UJ, absolwentów naszej szkoły, odbyły się 11, 14 i 25 kwietnia. Projekt Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu ma na celu przedstawienie młodzieży zasad funkcjonowania w społeczeństwie, poznanie mechanizmów rządzących jego życiem oraz przede wszystkim zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra obywateli.

obrazek

Pierwszego dnia zajęć uczniowie wzięli udział w symulacji Parlament 2.0. Każdy z nich wcielił się w rolę posła jednego z pięciu fikcyjnych ugrupowań politycznych: partii narodowej, konserwatywnej, liberalnej, socjaldemokratycznej, ludowej. W czasie kadencji partii politycznej wybranej przez uczniów - parlamentarzystów posłowie prowadzili rozmowy na tematy odnoszące się do obecnej sytuacji w państwie, uchwalali ustawy, podejmowali decyzje dotyczące budżetu i składali obietnice wprowadzeniu wielu korzystnych dla obywateli zmian. Nie obeszło się bez skandali z udziałem posłów, co stało się łakomym kąskiem dla mediów. Trzech uczniów reprezentowało stworzoną przez siebie stację telewizyjną i miało znaczący wpływ na wzrost bądź spadek poparcia dla określonego ugrupowania.

Drugiego dnia projektu ANP przed uczniami 2E stanęło zadanie stworzenia planu rozwojowego miasta Mielca na lata 2014-2034. W tej grze mogli oni poznać funkcjonowanie gminy naszego miasta oraz zasady nią rządzące, po czym sami musieli zmierzyć się z niełatwym zadaniem, jakim było właśnie uchwalenie budżetu. Uczniowie wymieniali obiekty sportowe, budynki kulturowe, parki i galerie handlowe, jakich brakuje w Mielcu, a także wyrażali dezaprobatę z powodu krótkich ścieżek rowerowych, niewielu imprez kulturowych, sportowych i wielu innych rzeczy, które chcieliby zmienić. Zatem z wielką uwagą i ostrożnością musieli tak dysponować wirtualnymi pieniędzmi, aby zrealizować jak najwięcej swoich pomysłów, nie zaniedbując przy tym podstawowych wydatków budżetowych miasta.

Trzeci dzień wymagał od uczniów wielkiej kreatywności i umiejętności współdziałania w grupie, gdyż zajęcia polegały na wymyśleniu akcji społecznościowej, a następnie na stworzeniu planu, według którego ta akcja zostanie zrealizowana. Należało dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu potrzeby, jakie mogłyby być spełnione dzięki podjęciu danego przedsięwzięcia przez licealistów.

Owocem intensywnej pracy licealistów jest tekst "Polska naszych marzeń" napisany po pierwszym dniu zajęć, mem promujący miasto Mielec oraz filmik, który zostanie już wkrótce nakręcony przez uczniów 2E.

http://www.anp.kj.org.pl/konkurs/tekst/145/

Kierujemy gorącą prośbę do uczniów Kopernika o wsparcie licznymi głosami klasy 2E, reprezentującej naszą szkołę, i zachęcenie swoich znajomych do oddawania głosów na projekt, w który uczniowie włożyli wiele wysiłku i zaangażowania!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6