39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Zajęcia dla gimnazjalistów
10 czerwca 2014r. | Administrator

W drugim półroczu odbyły się w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów. Przyszli licealiści mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych prowadzonych przez nauczycieli „Kopernika”. Rokrocznie zajęcia dla gimnazjalistów cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, a dla przyszłych licealistów jest to doskonała okazja, aby zapoznać się z uczącymi, ze szkołą i jej ofertą edukacyjną. Wszystkim prowadzącym zajęcia i uczestnikom dziękujemy za przygotowanie i udział.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6