39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

V Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
10 czerwca 2014r. | Administrator

30–31 maja 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu przygotowali po raz piąty festiwal nauki i techniki. Tegorocznym prezentacjom i wykładom przyświecały słowa Plutarcha z Cheronei: „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”.

Celem festiwalu jest promocja kształcenia technicznego w związku z planami utworzenia w Mielcu Wydziału Inżynierii Wytwarzania AGH w Krakowie, ukazanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie oraz promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych (m.in. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych”).

Nasi uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do zaprezentowania doświadczeń z fizyki, chemii i biologii w ramach „Młodzi Naukowcy 2014 r.”, czyli prezentacji mieleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie „Kopernika” brali udział w wykładach towarzyszących festiwalowi: „Co fizycy widzą w chmurach?” – wykład dr. inż. Łukasza Chmury z AGH w Krakowie oraz „Czy energia odnawialna nas ocali?” – wykład Pawła Zięby z Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6