39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

V Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
10 czerwca 2014r. | Administrator

30–31 maja 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu przygotowali po raz piąty festiwal nauki i techniki. Tegorocznym prezentacjom i wykładom przyświecały słowa Plutarcha z Cheronei: „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”.

Celem festiwalu jest promocja kształcenia technicznego w związku z planami utworzenia w Mielcu Wydziału Inżynierii Wytwarzania AGH w Krakowie, ukazanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie oraz promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych (m.in. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych”).

Nasi uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do zaprezentowania doświadczeń z fizyki, chemii i biologii w ramach „Młodzi Naukowcy 2014 r.”, czyli prezentacji mieleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie „Kopernika” brali udział w wykładach towarzyszących festiwalowi: „Co fizycy widzą w chmurach?” – wykład dr. inż. Łukasza Chmury z AGH w Krakowie oraz „Czy energia odnawialna nas ocali?” – wykład Pawła Zięby z Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6