39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

XIV edycja Konkursu „Komputer dla Najlepszego”
26 czerwca 2014r. | Administrator

W środę 25 czerwca, w sali widowiskowej Domu Kultury w Mielcu odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji Konkursu „Komputer dla Najlepszego” oraz rozstrzygnięcie plebiscytu „Belfer the Best’ia 2014”. Podczas spotkania zostały wręczone nagrody najlepszym, w kończącym się roku szkolnym 2013/2014, uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego. Najliczniejszą grupą wyróżnionych byli uczniowie naszej szkoły: Jakub Cisło, Martyna Jeczeń, Bartosz Kaźmierski, Adrian Leś, Patryk Misiak, Przemysław Puła – osoby, które zajęły wysokie miejsca na szczeblu centralnym olimpiad i konkursów przedmiotowych.

obrazek

Nagrodzone zostały również drużyny piłki ręcznej dziewcząt oraz pływackie dziewcząt i chłopców. Najlepszym maturzystą „Kopernika” został Jakub Cisło. W konkursie „BELFER THE BEST’ia 2014” wyróżniono panie: Małgorzatę Ciejkę, Annę Lewandowską, Urszulę Polak w trzech kategoriach: nauczyciel – twórca sukcesu, nauczyciel dydaktyk, nauczyciel – wychowawca. Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6