39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Uczniowie 3e w II etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach
2 grudnia 2023r. | Administrator

Aż pięcioro uczniów kl.3e awansowało do II etapu olim­pia­dy sprawdzającej wiedzę z zakresu funkcjonowania me­diów. Są to: Kamila Kilian, Alicja Koza, Marcin Paduch, Wik­to­ria Tłu­sty, Sabina Wrzesień. Olimpiada Wiedzy o Me­diach ma cha­rak­ter interdyscyplinarny, obejmuje pod­sta­wę pro­gra­mo­wą z języka polskiego, wosu, historii i kultury. Fi­na­liś­ci i laureaci tej olimpiady otrzymują indeksy na sze­reg kie­run­ków studiów najlepszych uniwersytetów w kra­ju.

obrazek
te: 0.036s dbnc: 6 dbnq: 6