39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Spotkanie z ministrem
5 listopada 2014r. | Administrator

30 października w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyło się spotkanie uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły z panem Bogusławem Ulijaszem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedzialnym za infrastrukturę sportową. W czasie rozmowy z uczniami pan minister zwrócił uwagę na istotę zajęć sportowych w życiu każdego człowieka. Podkreślił potrzebę dbania o kondycję fizyczną, namawiał młodzież do uprawiania sportów. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących pracy ministra.

obrazek

Po zakończeniu spotkania gość obejrzał bazę sportową naszej szkoły i zadeklarował swą pomoc w staraniu dyrekcji szkoły o stworzenie nowej infrastruktury sportowej przy „Koperniku”.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6