39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

VII Dyktando Niepodległościowe
12 listopada 2014r. | Administrator

„Transport żywności po sczerniałych i zszarzałych obrzeżach wyrzezanych borów to nie hocki-klocki. […] wte i wewte […] nie zażywnych acz nieleniwych […]” – to tylko niektóre z trudnych wyrazów, które znalazły się w tekście Dyktanda Niepodległościowego przygotowanego przez panie: Jolantę Gałkowską, Urszulę Polak i Magdalenę Zalotyńską. 9 listopada w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym SCK odbyło się dyktando przygotowane po raz siódmy przez naszą szkołę pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca. Upamiętniliśmy w ten sposób setną rocznicę wybuchu I wojny światowej i utworzenia Legionów Piłsudskiego oraz 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

obrazek

Po sprawdzeniu ponad 250 dyktand, wyłoniono trzy osoby najlepiej znające meandry polskiej ortografii. Są to: pani Edyta Karnasiewicz – nauczycielka II LO, Julia Zięba – uczennica Gimnazjum nr 2 w Mielcu i Jagoda Nosal – studentka filologii angielskiej (niegdyś uczennica „Kopernika”). Zwycięzcy otrzymali wieczne pióra ufundowane przez patronów Dyktanda Niepodległościowego: Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Starostę Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza i Prezydenta Miasta Mielca Janusza Chodorowskiego. Uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów oraz najmłodszego – Martynę Gaj i najstarszego uczestnika Dyktanda – pana Władysława Wydro odbyła się 11 listopada w SCK. Podczas koncertu wiązankę patriotycznych pieśni wykonały połączone chóry: naszego liceum i Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka.

W tym roku dzięki hojności naszych darczyńców mogliśmy rozlosować wśród uczestników Dyktanda prawie sto zestawów nagród. Oprócz w/w patronów Dyktanda Niepodległościowego sponsorami nagród byli: Bank Zachodni WBK, Basco 2 Sp. z o.o. spółka komandytowa, Cafe Kredens, Centrum Stylizacji Magdaleny Janeczek, Cukiernia Pokusa Marta Rączka-Żurawska, Mary Kay Katarzyna Kluz – doradca ds. pielęgnacji i wizażu, Firma Xerima, GUMOTIV Paweł Róg, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu, Księgarnia Atena, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Multimedia Polska, Muzeum Regionalne w Mielcu, PZU S.A., Pracownia Projektowa mgr inż. Danuta Pazdro, Stowarzyszenie Orzeł Biały – Strzelec w Mielcu, TARGUM MIELEC Sp. z o.o. spółka komandytowa, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Tygodnik Regionalny KORSO, Wydawnictwo Szkolne OMEGA.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Zobacz tekst dyktanda [PDF].

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6