39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Matura próbna
18 grudnia 2014r. | Administrator

W dniach 15-18 grudnia uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnej matury z języka polskiego, matematyki, języka obcego i wybranych przedmiotów. W tym roku szkolnym deklaracje maturalne złożyło 189 uczniów z sześciu klas.

Po raz pierwszy w maju odbędzie się matura według nowej podstawy programowej i zmienionego regulaminu egzaminu. Aby zdać maturę, uczniowie muszą uzyskać powyżej 30% z języka polskiego, matematyki i języka obcego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej z języków: polskiego i obcego. Muszą też przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tu wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

Uczniowie „Kopernika” najczęściej deklarowali przystąpienie na poziomie rozszerzonym do egzaminów z matematyki, biologii i chemii.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6