39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sukces chóru
22 stycznia 2015r. | Administrator

Chór II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu zdobył II miejsce w XXXI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek! Sukces to ogromny, gdyż jest to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali w Europie.

W eliminacjach do XXXI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie wzięło udział prawie 2 tys. wykonawców, którzy prezentowali się przed komisjami konkursowymi w całym kraju, a także na Białorusi i na Ukrainie. Ponad stu wykonawców trafiło do finałowych przesłuchań, które miały miejsce w dniach 15-17 stycznia 2015 r. w Będzinie. Jury w składzie: prof. Marta Kierska-Witczak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), dr Michał Sławecki (UKSW i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) pod przewodnictwem ks. dr. Pawła Sobierajskiego (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach) wyłoniło laureatów w różnych kategoriach.

W kategorii: chóry młodzieżowe 1. miejsce zajął Licealny Chór Kameralny "TUTTI" z Zawiercia; 2. miejsce Chór mieszany II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – nagroda 1000 zł ufundowana przez Noel Joy Foundation z USA, 3. miejsca nie przyznano, a wyróżnienia otrzymały: Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie oraz Chór mieszany "AKADEMOS" z Międzynarodowych Szkół PADEREWSKI w Lublinie.

Chór naszej szkoły pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka po przejściu wszystkich etapów konkursowych został zaproszony do udziału w koncercie galowym, podczas którego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6