39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Góra Grosza
22 stycznia 2015r. | Administrator

Grosz do grosza, a będzie kokosza – jak mówi stare przysłowie. Świetnie zdają sobie z tego sprawę organizatorzy charytatywnej akcji „Góra Grosza”, która jest przeprowadzana w całej Polsce już od wielu lat.

Czasami wahamy się, czy brać udział w akcjach charytatywnych. Wiemy, że warto pomagać, ale coś zniechęca nas od wysłania SMS-a za 5 złotych. Inaczej jest, gdy chodzi o małe kwoty. Nikt nie waha się przed wrzuceniem do puszki 20 czy 50 groszy. Z takiego założenia wyszli pomysłodawcy organizowanej już od 15 lat „Góry Grosza”. W szkołach z całej Polski przez kilka tygodni uczniowie mogli wrzucać do puszek monety o najmniejszych nominałach. W akcję włączyło się także II LO.

Tak jak przed rokiem, akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Za najlepszy dowód tych słów niech posłużą statystyki zbiórki. W naszej szkole zebrano aż 11 068 monet o nominałach od 1 gr do 5 zł. Przełożyło się to na kwotę 470 zł 78 gr. Pieniądze, które ważyły łącznie prawie 40 kg, zostały przesłane organizatorom.

Podziękowania należy złożyć pani Agnieszce Czechurze, która opiekowała się akcją oraz Annie Trybulec (Ic) i Sylwii Polak (IIIe), które zbierały pieniądze, a także wszystkim, którzy włączyli się w „Górę Grosza”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasi uczniowie okażą co najmniej tyle samo szlachetności, ile w tym roku.

te: 0.019s dbnc: 6 dbnq: 6