39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Studniówka 2015
24 stycznia 2015r. | Administrator

Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza / I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi / I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi, / Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi.

17 stycznia tegoroczni maturzyści „Kopernika” odtańczyli tradycyjnego poloneza, rozpoczynając swój niezapomniany bal studniówkowy. W obecności grona pedagogicznego oraz rodziców podziękowali swoim wychowawcom, wyrażając wdzięczność za opiekę i wspólnie spędzony czas w murach szkoły. Zabawa trwała do białego rana, a studniówka na pewno dla wszystkich jej uczestników stała się jednym z najważniejszych momentów w życiu.

obrazek

Polonez na studniówkach Kopernika ma wieloletnią tradycję. Rok w rok klasy przedstawiają przed gronem pedagogicznym coraz to wspanialsze układy i figury. Dziewczęta już na długo wcześniej szukają wystawnych sukni, umawiają się do kosmetyczek i fryzjerek, a panowie… no właśnie. Panowie pewnie jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę! Lecz trzeba im tu oddać sprawiedliwość: prezentują się w tym wielkim dniu niemal tak wspaniale jak ich partnerki. Wszak to oni swą mocną ręką prowadzą koleżanki do poloneza.

I ten rok nie był pod tym względem wyjątkiem. Gdy tylko kuranty wybiły godzinę 19 minut 20, pan Dyrektor, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uroczyście otworzyli tegoroczny bal. Sześć klas trzecich przedstawiło kunsztownie przygotowane taneczne układy przed nauczycielami, rodzicami oraz kolegami i koleżankami. Walc profesorski, wspólny toast za pomyślnie zdaną maturę oraz zdjęcia klasowe zamknęły część oficjalną. A potem to była już tylko wspaniała zabawa do białego rana.

Aż chciałoby się cofnąć czas i zatrzymać go w tamtym momencie. Szkoda, że sama studniówka była tak krótka, a do matury pozostało tak niewiele. Na całe szczęście dzięki zdjęciom i filmom będzie co wspominać.

W imieniu wszystkich uczestników studniówki 2015, pragnę serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom i Uczniom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego balu.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6