39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Akcja Paczka
4 lutego 2015r. | Administrator

Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie, jest organizowana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Mielcu. Uczniowie naszej szkoły już trzeci raz przyłączyli się do tej inicjatywy. Pozyskano ponad 2000 zł, które przeznaczono na zakup żywności. Ponadto zebrano produkty żywnościowe, słodycze, książki, bajki, odzież i buty. Przygotowano ok. 100 paczek na święta dla naszych rodaków na Ukrainie.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w piątek 19 grudnia 2014 r., zapakowaliśmy wszystkie dary do autobusu i przed północą ruszyliśmy w drogę na przejście graniczne z Ukrainą. Po drodze zabraliśmy innych uczestników Akcji Paczka z Ropczyc, Rzeszowa i Przemyśla. Nad ranem dotarliśmy do Złoczowa. To miasto w obwodzie lwowskim Ukrainy, liczące ok. 24 tysiące mieszkańców. W Złoczowie przywitał nas miejscowy proboszcz parafii rzymsko-katolickiej ks. Michał Hołdowicz. Po śniadaniu i krótkim odpoczynku rozwieźliśmy części darów, bo resztą zajął się ksiądz proboszcz. Wieczorem zwiedziliśmy miasto, które w XVII w. należało do rodu Sobieskich. Następnego dnia rano po mszy w kościele rozpoczęliśmy powrót do domu.

obrazek

Będąc na Ukrainie koniecznie trzeba podążyć śladami polskiej historii. Przejechaliśmy przez Podhorce, gdzie znajduje się wspaniały XVII-wieczny zamek hetmana Stanisława Koniecpolskiego – niestety wpisany na światową listę stu cennych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem. Nie mogliśmy pominąć Oleska, gdzie urodził się król Jan III Sobieski. Naszą krótką wędrówkę śladami historii zakończył spacer po lwowskiej starówce.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Akcję Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie, bardzo dziękujemy za ten piękny dar na święta, za ofiarność, poświęcenie i pracę. Szczególne podziękowania kierujemy do Samorządu Uczniowskiego, a zwłaszcza Wiktorii Rybińskiej i Dagmary Pelc, które pojechały na Ukrainę, zorganizowały zbiórkę w innych szkołach mieleckich i koordynowały wszystkie nasze wysiłki. Klasie IIIF dziękujemy za zorganizowanie akcji tosty i wiele fajnych inicjatyw, a naszemu katechecie ks. Piotrowi Franczakowi, za to, że wspomógł akcję darami od Caritasu. W czasie mszy ksiądz proboszcz ze Złoczowa bardzo prosił, aby z całego serca podziękować wszystkim za ten świąteczny dar.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6