39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

EduSalon dla tegorocznych maturzystów
19 marca 2015r. | Administrator

11 marca uczniowie trzech klas trzecich brali udział w X Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon w Rzeszowie. Na targach prezentowały się publiczne i prywatne uczelnie z całej Polski i z zagranicy.

obrazek

Uczniowie „Kopernika” wzięli udział w warsztatach z matematyki i chemii, podczas których aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu zadań i dzięki temu np. uczniowie 3b zdobyli darmowy bilet do kina dla całej klasy, a dwóch uczniów z klasy 3a otrzymało bony po sto złotych na zakupy w księgarni.

Targom towarzyszyły m.in. konsultacje z doradcami zawodowymi, pokazy dronów oraz drukarek i druku 3D, prezentacja laboratorium kryminalistycznego oraz strzelnicy elektronicznej.

Wykorzystując pobyt w Rzeszowie klasa 3b zwiedziła Politechnikę Rzeszowską, gdzie pracownicy naukowi Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej przygotowali dla naszych uczniów zajęcia laboratoryjne z fizyki.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6