39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dzień Języka Niemieckiego
24 marca 2015r. | Administrator

W poniedziałek, 23 marca br., w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, uczniowie szkół mieleckich, nauczyciele i zaproszeni goście świętowali Dzień Języka Niemieckiego. Ósmą edycję tej imprezy – w tym roku pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego pana Zbigniewa Tymuły – zorganizowało tradycyjnie już Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Koło w Mielcu z jego przewodniczącą na czele panią Aliną Dziurgot, nauczycielką języka niemieckiego w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu.

Podczas oficjalnej części imprezy, którą zaszczycił swoją obecnością również dyrektor naszego liceum pan Zbigniew Rzeźnik, wręczono wiele dyplomów i nagród laureatom konkursów języka niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Wśród laureatów znalazł się Piotr Piegdoń z klasy 2b naszego liceum, zdobywca II miejsca w konkursie języka niemieckiego dla uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących.

W części artystycznej naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 1f, Wiktoria Gancarz i Aleksandra Florek, które zaśpiewały piosenkę „Das Beste” zespołu Silbermond.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6