39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Warsztaty w Fundacji im. prof. Bronisława Geremka
3 kwietnia 2015r. | Administrator

W bieżącym roku, spośród wielu zgłoszeń z całego kraju, po raz kolejny wybrano ucznia II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Mielcu – Marcela Idzika (1e) i nauczyciela historii Henryka Dugiełło do udziału w warsztatach organizowanych przez Fundację im. prof. B. Geremka w Warszawie. Są oni jedynymi reprezentantami naszego miasta w obecnej edycji spotkań z najnowszą historią.

Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 13-15 marca. Miały miejsce między innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wieczorem uczestnicy zajęć obejrzeli w Teatrze Dramatycznym spektakl pt. „Rosyjski kontrakt”. Właśnie w teatrze spotkali naszą absolwentkę, Dorotę Krempę, która jest aktorką i pracuje nad swoją debiutancką sztuką, której premiera odbędzie się w kwietniu tego roku na deskach Teatru Dramatycznego na Woli.

Dwa lata temu uczniowie naszej szkoły wraz z prof. Henrykiem Dugiełło wzięli udział po raz pierwszy w warsztatach historycznych „Historia XX wieku”. Warsztaty odbywają się w Warszawie, od piątku do niedzieli, raz w miesiącu, często w ważnych dla historii miejscach np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów w Polsce. Zajęcia prowadzą wybitni historycy z Uniwersytetu Warszawskiego, a w sobotni wieczór uczestnicy biorą udział w spektaklach teatralnych. W czasie kolejnych spotkań uczestnicy zajmują się wieloma zagadnieniami dotyczącymi historii XX wieku.

obrazek obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6