39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sesja z języka francuskiego
21 kwietnia 2015r. | Administrator

W poniedziałek 20 kwietnia, w naszej szkole odbyła się sesja kulturoznawczo-literacka z języka francuskiego przygotowana przez panie: Edytę Karnasiewicz i Alicję Tejchmę, w której wzięły udział grupy francuskie klas I i II.

Sesja składała się z dwóch części: prezentacji multimedialnej pt. „Oblicza Francji”, w której o geografii, zabytkach, kuchni i modzie francuskiej mówiły: Weronika Głogowska, Agata Fietko, Paulina Kaczmarczyk i Katarzyna Karnasiewicz, w drugiej części sesji wystąpiły: Klaudia Kołek, Anna Skórska, Patrycja Lasek i Partycja Świątek, przedstawiając sylwetki i twórczość Haliny Poświatowskiej i Jacques’a Préverta, po czym, na podstawie analizy kontrastywnej tłumaczeń na język francuski pięknych, lirycznych wierszy H. Poświatowskiej autorstwa Zofii Ludomirskiej, uczniowie dokonali własnych tłumaczeń na język polski wierszy J. Préverta „Déjeuner du matin” i „Pour toi mon amour”. Była to okazja nie tylko do odkrycia pięknej twórczości tych dwojga wybitnych poetów, ale także znakomite ćwiczenie językowe z dziedziny translatoryki.

obrazek

Ostatnim akcentem sesji będzie przeprowadzony w klasach francuskich test z wiedzy o Francji, w którym przewidziano nagrody książkowe.

Nad sprawnością sprzętu czuwał niezawodny Tomek Wilczyński z klasy 2b, a plakat informacyjny wykonała Kasia Burek z 1a.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6