39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Lekcja geografii "Człowiek z pasją"
22 kwietnia 2015r. | Administrator

Najlepszym wsparciem dla uczącej się młodzieży w ich poszukiwaniu celowości nauki i innych rozterkach szkolnych jest doświadczenie osób, które szkołę ukończyły. O ile przekazywanie własnego doświadczenia przez rodziców i nauczycieli nie wzbudza zbyt dużego zainteresowania wychowanków, o tyle słowa absolwentów, którzy ukończyli tę samą szkołę trafiają celnie do ucznia.

Z myślą o tym nauczyciel geografii mgr Anna Piękoś zaplanowała cykl spotkań z absolwentami pt."Człowiek z pasją". Ich osiągnięcia, sukcesy i piastowane stanowiska są najlepszym drogowskazem dla uczącej się młodzieży. Chcemy, aby nasi absolwenci podzielili się swoimi cennymi uwagami, wspomnieniami, refleksjami, rozterkami z czasów nauki w naszej szkole, na studiach i w pracy zawodowej.

16 kwietnia odbyła się pierwsza lekcja z cyklu "Człowiek z pasją". Tę ciekawą lekcję geografii poprowadził Pan Krzysztof Piechota, absolwent II LO i UJ, który ukazał na podstawie swoich podróży wpływ turystyki na społeczno-gospodarczy rozwój krajów rozwijających się. Nasz absolwent barwnie przedstawił rozwój turystyki w Indiach. Zapoznał nas z tym atrakcyjnym regionem azjatyckim, zaprezentował szereg zdjęć, przedstawił elementy kultury hinduskiej.

Myślimy i mamy nadzieję, iż cenne uwagi naszych gości, mądrości, refleksje, staną się jednocześnie wskazówką i motywacją dla uczniów i być może rozwiążą ich dylematy związane z wyborem drogi życiowej.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6