39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Prawybory prezydenckie
25 kwietnia 2015r. | Administrator

W dniu 17 kwietnia w naszej szkole, z inicjatywy Stowarzyszenia KoLiber, odbyły się prawybory prezydenckie. Celem akcji było poznanie preferencji uczniów i pracowników szkoły, ale także podniesienie świadomości obywatelskiej młodzieży.

W przedsięwzięciu wzięło udział 481 osób, 386 z nich poszłoby do urn. Największym poparciem wśród środowiska II LO cieszy się Janusz Korwin-Mikke, który uplasował się tuż przed Bronisławem Komorowskim. Ponad 10% uzyskali ponadto Andrzej Duda, Paweł Kukiz oraz Magdalena Ogórek. Stosunkowo niskie wyniki (2,1%-0,26%) uzyskali mniej znani wśród głosujących: Marian Kowalski, Grzegorz Braun, Jacek Wilk i Paweł Tanajno. W tym przedziale zmieścił się także kandydat Janusz Palikot. Dokładne wyniki przedstawiono na wykresie.

obrazek

Dziękujemy za udział w prawyborach! Pełnoletnich uczniów zachęcamy do pójścia na wybory w dniu 10 maja!

Wiktor Strzelczyk – KoLiber Mielec

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6