39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Uczennice Kopernika na spotkaniu z Prezydentem
1 maja 2015r. | Administrator

W czwartek 23 kwietnia 2015r. czworo uczniów z II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu uczestniczyło w Warszawie w gali rozdania certyfikatów za udział w praktycznej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.

Karolina Król, Paulina Kaczmarczyk, Anna Trybulec i Wojciech Trybulec w październiku ubiegłego roku stworzyli zespół projektowy i rozpoczęli przygotowanie własnego projektu społecznego. W ubiegły czwartek ich przygoda z autorskim projektem „MarzyMy i WY” oficjalnie dobiegła końca. Wszystkie zespoły projektowe, którym udało się zrealizować własny projekt zostały zaproszone na uroczystą galę do warszawskiego Soho Factory. Jako gości honorowych spotkania organizatorzy zaprosili Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Minister Edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Wszystkich uczestników przybyło prawie dwa tysiące. Wydarzeniu towarzyszyły kampanie promocyjne szkół ekonomicznych, które są w stanie zapewnić możliwość rozwoju pasji uczniom interesującym się tematyką zarządzania. Podczas oficjalnej części nastąpiło wyczekiwane przez wszystkich wręczenie Złotych, Srebrnych i Brązowych Wilków w kilku różnych kategoriach np. najlepszy projekt społeczny w regionie. Natomiast każdy finalista, czyli członek zespołu, który zdobył określoną liczbę punktów, otrzymał certyfikat Project Management Fundamentals. Nasi finaliści otrzymali dodatkowo tytuł „Najlepszy projekt w podkarpackim”.

obrazek obrazek obrazek obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6