39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Nakrętki
1 maja 2015r. | Administrator

Najpiękniejszy rodzaj pomocy to ten, w którym pomagamy bezinteresownie. Przykład szlachetnego zachowania pokazał nam pan Piotr Konieczny, który zorganizował w naszym liceum akcję charytatywną, której celem jest pomoc małej Mai. Akcja przybrała formę zbiórki plastikowych nakrętek, które gorliwie były zbierane przez uczniów naszej szkoły.

W pomoc mógł się zaangażować absolutnie każdy, ponieważ wszyscy mamy na codzień do czynienia z plastikowymi butelkami. Co więcej, dla klasy, która zebrała najwięcej nakrętek, pan Konieczny przewidział nagrodę w postaci dofinansowania do przewozu autobusowego w trakcie klasowej wycieczki. Po kilku tygodniach zbiórki zgromadziliśmy ponad 180 kg nakrętek!

obrazek

Wyniki zbiórki przedstawiają się następująco:

  • 2d wraz z 2f - 58,5 kg
  • 1a - 57,5 kg
  • 1c - 31,5 kg
  • 1f - 18,5 kg
  • 2c - 9,5 kg
  • 2a - 4,5 kg
  • 2b - 3,5 kg
  • 1b - 1,5 kg
  • 1e, 2e - 1 kg

Zwycięzcom gratulujemy największego zaangażowania oraz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6