39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

20. Wieczorek Muzyczny
17 maja 2015r. | Administrator

Po ponad rocznej przerwie, 10 kwietnia odbył się w naszej szkole kolejny Wieczorek Muzyczny. Wystąpiło jedenastu wykonawców, w większości wokalistów, ale była też gra na gitarze i coś wyjątkowego – pokaz tańca romskiego. Na wieczorkowej estradzie pojawiły się twarze dobrze znane z poprzednich edycji, absolwenci oraz całkiem nowi wykonawcy. Popołudnie uświetniła również niezawodna publiczność. Wszystkim artystom gratulujemy odwagi i dziękujemy za występy. Zapraszamy na następne wieczorki!

obrazek

Na 20. Wieczorku Muzycznym wystąpili: Michał Kasprzak, Aleksandra Skrzypek, Anita Przybyło, Paweł Jung, Katarzyna Gurak, Paulina Fietko, Klaudia Kozioł, Marcel Orłowski, Aleksandra Florek, Wojciech Łuczkanyn i Dominika Mieszkowicz. Podziękowania dla Magdaleny Zielińskiej za zdjęcia, Michała Kurala za zapewnienie najlepszej jakości dźwięku i pana Grzegorza Witka za uwiecznienie występów na wideo.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6