39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Artystyczne dokonania absolwenta “Kopernika”
9 czerwca 2015r. | Administrator

ON THE CROSSROAD OF LIGHT & MUSIC, wernisaż wystawy zdjęć absolwenta II LO - Kacpra Saramy.

Kacper ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w 2007 roku. Wtedy rozpoczął długą i ekscytującą przygodę z fotografią, udowadniając jednocześnie, że da się żyć marzeniami. Wystawa, której otwarcie odbędzie się 12 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w SCK, to zbiór 20 magicznych momentów, uchwyconych przez ostatnie lata pracy fotoreporterskiej w świecie muzycznym. Znajdziemy tam kadry z dużych koncertów jak i muzycznego podziemia. Fotografował takie gwiazdy jak: COLDPLAY, Madonna, Red Hot Chilli Peppers czy Limp Bizkit. Okazuje się, że na skrzyżowaniu dwóch obszarów rzeczywistości – fotografii i muzyki – dzieją się rzeczy niezwykłe...

obrazek

Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek do Samorządowego Centrum Kultury. W programie muzyczna niespodzianka.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6