39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Uczeń naszej szkoły w programie "Must Be the Music"
8 stycznia 2013r. | Administrator

Uczeń naszego liceum, Michał Różycki z klasy 2c, zakwalifikował się do castingu głównego programu "Must Be the Music. Tylko Muzyka.", który będzie pokazywany na antenie Polsatu. Jest to duży sukces, ponieważ w precastingach w całej Polsce brało udział ponad 21 tysięcy chętnych, a pozostało 140 uczestników.

"W Lublinie znalazłem się całkiem przypadkiem i przy okazji" - mówi Michał. Śpiewać będzie swój ulubiony utwór - "Sway" - którym przeszedł eliminacje wstępne. Do castingu głównego w Warszawie, który odbędzie się w dniach od 15-16 stycznia dostał się jako jedyny z Mielca. Możliwe, że na jego sukcesie zyskają inni, ponieważ negocjuje on udział par tanecznych podczas swojego występu. "Osiągnąłem więcej, niż mógłbym sobie wymarzyć, teraz może być już tylko lepiej" - dodaje i nie wyklucza pozdrowień z anteny. Mamy nadzieje, że będzie godnie reprezentował nasze miasto i da nam wiele powodów do radości. Obiecał nam również, że poda datę emisji swojego występu.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6