39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dzień Sportu
27 czerwca 2015r. | Administrator

25 czerwca odbył się tradycyjny w naszej szkole Dzień Sportu. Na boiskach szkolnych i sali gimnastycznej odbyły się przeróżne zawody sportowe i rekreacyjne. Każdy mógł znaleźć jakąś konkurencję i w niej spróbować swoich sił.

W tym roku trabanta zastąpiła ogromna opona, którą należało przeciągnąć po wyznaczonym torze w najkrótszym czasie. Na torze rowerowym także nastąpiły zmiany, bo zwycięzcy musieli pokonać tor na czterech różnych i to nietradycyjnych rowerach. Zawodom sportowym towarzyszyła muzyka oraz przepyszne kiełbaski i lody.

Dzień Sportu to nie tylko rywalizacja, ale integracja społeczności szkolnej lub klasowej i okazja do zdobycia fantastycznych nagród. Zaproszenie organizatorów przyjął klub Extreme Fitness – trenerzy przeprowadzili wśród młodzieży jedną z konkurencji, w której do wygrania były koszulki i karnety na zajęcia w klubie.

obrazek

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania i brali udział w konkurencjach, sędziowali lub byli sponsorami nagród, serdecznie dziękujemy!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6