39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Program stypendialny
7 września 2015r. | Administrator

W czerwcu 2015 roku zakończył się program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Człowiek - najlepsza inwestycja". Nasza szkoła zajęła 11 miejsce (na 154 miejsc) w zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych wg liczby przyznanych stypendiów w latach 2007-2015. Gratulujemy naszym uczniom - stypendystom i ich opiekunom!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6