39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wymiana z Christian-Ernst-Gymnasium w Erlangen
8 października 2015r. | Administrator

Młodzież z Erlangen wraz z opiekunami odwiedziła nas w tym roku wcześniej niż zwykle. Piekną pogodę wykorzystaliśmy zatem na poznawanie naszego miasta oraz bliższych i dalszych okolic. Wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi odwiedziliśmy m. in. Lublin i Majdanek oraz - jak zwykle - Kraków. Wszystkim podobały się warsztaty kulinarne w kolbuszowskim skansenie, zwłaszcza samodzielne lepienie pierogów. Byliśmy z wizytą u Starosty Powiatu Mieleckiego, pana Zbigniewa Tymuły. Odwiedziliśmy również prezydenta naszego miasta - pana Daniela Kozdębę, absolwenta naszego liceum, który płynną niemczyzną opowiadał o swoim udziale w wymianie i początkach poznawania niemieckiego języka i kultury.

obrazek

Następne spotkanie z Niemcami już 1 kwietnia. Dodajmy, że będzie to już 24. wyjazd. Wymianę polsko-niemiecką jak zawsze zorganizowała przy pomocy nauczycieli II LO pani Dorota Dzija. Przedsięwzięcie finansowo wsparła organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6