39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

ADAMED SmartUP
24 października 2015r. | Administrator

ADAMED SmartUP zorganizował ogólnopolski konkurs naukowo-filmowy, w którym udział wzięła klasa 3B. Zadaniem konkursowym było przygotowanie 3-minutowej lekcji wideo na jeden z wybranych tematów. Liczyło się kreatywne podejście i ciekawa interpretacja tematu. Uczniowie "Kopernika" zdecydowali się na nakręcenie filmu o funkcji snu w życiu człowieka. Pieczę nad projektem objął Tomasz Wilczyński, który podjął się napisania scenariusza, nagrania i finalnego zmontowania filmu. W filmie udział wzięli również: Magda Głaz, Agnieszka Truniarz, Daniel Kapusta, Bartosz Gaj, Rafał Konefał, Mateusz Soja, Andrzej Rusinowski, Wojcich Tulik i Filip Miśko.

obrazek

Do konkursu zgłoszono 130 filmów, spośród których drogą głosowania na Facebooku wybrano 10 najlepszych prac. Ostatnim etapem były obrady jury, w skład którego weszli przedstawiciele Fundacji Grupy ADAMED oraz wykładowcy programu ADAMED SmartUP. Jurorzy wybrali finałową trójkę. Klasa 3B zdobyła 3 miejsce, które zostało nagrodzone kwotą 6000 zł na wyposażenie pracowni fizycznej w II LO. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy również osobom zaangażowanym w konkurs poprzez codzienne głosowanie na Facebooku!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6