39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Zbiórka na rzecz hospicjum dla dzieci
1 grudnia 2015r. | Administrator

Zbieranie na szczytny cel to już pewna przedświąteczna tradycja w II LO. Wzorem lat ubiegłych w minionym tygodniu uczniowie klasy 1d pod opieką wychowawczyni Anny Piękoś oraz polonistki Magdaleny Żukowskiej-Bąk zorganizowali wspaniałą akcję, która polegała na zbiórce artykułów potrzebnych w Dziecięcym Hospicjum w Rzeszowie.

Uczniowie zakupili ubranka, zabawki, artykuły higieniczne, pościel oraz słodycze. Dzięki ich zaangażowaniu do akcji przyłączyły się także inne klasy (1e, 1a, 1c, 2d, 2c, 2e, 3d, 3f, samorząd uczniowski oraz uczniowie indywidualnie). 27 listopada uczniowie przekazali zebrane przez siebie prezenty Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Mamy nadzieję, że ten drobny gest choć troszkę umili dzieciom oraz ich rodzicom nadchodzący czas Bożego Narodzenia.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6