39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Laureaci pierwszego etapu konkursu ‘Use of English Challenge’
8 grudnia 2015r. | Administrator

Dziękujemy za liczny udział w szkolnym konkursie leksykalno-gramatycznym z języka angielskiego ‘Use of English Challenge’ i z radością informujemy, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 16 osób: Agata Pisarczyk (1a), Dawid Sobuś (1a), Weronika Wyparło (1c), Oliwia Rusek (2b), Kinga Dec (2b), Joanna Szyszka (2f), Kornelia Kilian (2f), Jakub Bazak (2f), Patrycja Lasek (3b), Olga Stryczek (3b), Piotr Piegdoń (3b), Magdalena Głaz (3b), Jakub Cholewa (3c), Damian Hajduk (3d), Agata Gaj (3d) i Joanna Trzpis (3d).

Na szczególne wyróżnienie zasługują: Kornelia Kilian z klasy 2f, Piotr Piegdoń z klasy 3b i Weronika Wyparło z klasy 1c, którzy otrzymali najwyższe wyniki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie, który odbędzie się na początku lutego 2016 r. Więcej informacji i możliwość obejrzenia ocenionych arkuszy konkursowych z pierwszego etapu u organizatorek – p. Małgorzaty Schab i Eweliny Zielińskiej-Rajca.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6