39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

„Mikołajki” w OREW
12 grudnia 2015r. | Administrator

10 grudnia klasa IIIe wraz z wychowawczynią p. Elzbietą Łukaszek uczestniczyła w akcji charytatywno – mikołajkowej w mieleckim Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych. Wcześniej uczniowie dokonali zbiórki funduszy, które przeznaczyli na utworzenie paczek dla dzieci.

Podczas imrezy nasza młodzież śpiewała kolędy z towarzyszeniem gitary, a jedna z uczennic – Kasia Gurak zaprezentowała ogniste tańce cygańskie, entuzjastycznie przyjęte przez podopiecznych OREW, którzy wytrwale klaskali podczas całego pokazu. Największą radością dla wszystkich wykonawców były uśmiechy malujące się na twarzach młodszych i starszych dzieci tak ciężko doświadczonych przez los. Następnie Mikołaj oraz jego elfy (w tych rolach oczywiście uczniowie klasy IIIe) rozdawali prezenty. Atmosfera była magiczna i świąteczna.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor Urszuli Występek, młodzież miała możliwość zapoznania się z metodami pracy ośrodka. Uczniowie odwiedzili sale, w których odbywały się zajęcia terapeutyczne. Dowiedzieli się jak wiele pracy i poświęcenia trzeba, aby osiągnąć choćby najmniejszy postęp na drodze do usprawnienia fizycznego i intelektualnego osób upośledzonych. To była niezapomniana lekcja wychowawcza.

Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Ośrodka za zaproszenie i miłe przyjęcie i mamy nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6