39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

„A Ticket to Birmingham” – kabaret w angielskim stylu
18 grudnia 2015r. | Administrator

W dniu 17 grudnia grupa uczniów z naszego liceum pod opieką anglistek Elżbiety Łukaszek i Eweliny Zielińskiej-Rajca wybrała się do Krakowa na przedstawienie „A Ticket to Birmingham” zaprezentowane przez dwóch angielskich aktorów Richiego i Kaidara. Była to spora dawka specyficznego angielskiego humoru w oparciu o najlepsze skecze brytyjskiej grupy komików - Monty Python.

Aktorzy odegrali scenki rozgrywające się w sklepie zoologicznym, na stacji kolejowej i na poczcie, zmieniając w trakcie swoje przebranie, ton głosu i sposób gry, wciągając jednocześnie widzów do aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu.

Przed spektaklem uczniowie uczestniczyli w interaktywnych warsztatach teatralnych, podczas których jeden z aktorów zaprezentował techniki gry scenicznej. Jak przystało na teatr interaktywny, uczniowie brali udział w scenkach wyznaczonych przez prowadzącego, wykonując różne zadania aktorskie wymagające improwizacji zarówno słownej jak i ruchowej. Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy najsłynniejszą piosenkę z repertuaru grupy komików Monty Python, czyli "Always look on the bright side of life".

Udział w warsztatach i przedstawieniu był nie tylko świetną zabawą, ale też dał uczniom możliwość osłuchania się z autentycznym angielskim akcentem. Dzięki materiałom wykorzystującym zasoby Internetu przygotowanych przez instytucję edukacyjną NaukaBezGranic która zorganizowała spektakl, uczniowie mogli poznać wiele faktów odnoszących się do realiów życia w Wielkiej Brytanii, np. korzystanie z poczty czy organizowanie podróży pociągiem. Krótkie filmiki z YouTube przybliżyły nam miasto Birmingham, króre pojawiło się w tytule przedstawienia.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6