39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Akcja charytatywna
10 stycznia 2016r. | Administrator

Klasa IIf przeprowadziła cykl akcji charytatywnych na rzecz domu dziecka w Skopaniu. Akcję pomocy rozpoczęliśmy od zbiórki ubrań i środków czystości. Kolejnym etapem była organizacja sprzedaży kartek świątecznych wykonanych przez wychowanków domu dziecka.

Za zebrane pieniądze zakupiliśmy dwa magnetofony oraz więcej środków czystości, które wręczyliśmy po jasełkach. Jasełka wystawiły dzieci ze Skopania dla wybranych klas w naszej szkole. Po spektaklu całą trupę aktorską zaprosiliśmy na poczęstunek, w czasie którego popis dał nasz szkolny chór.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6