39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Kopernik „Srebrną Szkołą 2016”
14 stycznia 2016r. | Administrator

„Kopernik” znów okazał się najlepszą szkołą w powiecie! „Perspektywy” po raz osiemnasty opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 132 miejsce (w ubiegłym roku 143) i 130 miejsce w Rankingu Maturalnym. Jednocześnie nasza szkoła znalazła się na 5 miejscu w województwie podkarpackim (w ubiegłym roku 6), czyli w ścisłej dziesiątce najlepszych liceów w regionie. Ocenie poddano kilka tysięcy szkół ponadgimnazjalnych, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów w Polsce. Najlepszą szkołą w Polsce zostało w tym roku XIII LO ze Szczecina, a wśród wyróżnionych liceów znalazło się jeszcze jedno mieleckie – I LO.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury w tzw. nowej formule.

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły Rankingu przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2016” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca od 101 do 300 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Srebrnej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia...

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali na ten sukces!

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6