39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Koncert kolęd w SCK
4 lutego 2016r. | Administrator

To był niezapomniany wieczór! W ubiegłą sobotę, 30 stycznia, Chór II LO wraz z zaprzyjaźnionym Chórem I LO w Mielcu, wystąpił na niecodziennym koncercie kolęd w Samorządowym Centrum Kultury. Był to piękny popis umiejętności chórzystów i dyrygentów, p. Antoniego Stańczyka i p. Pawła Lisa, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Resonet” i dedykowany rodzicom chórzystów, darczyńcom oraz zaproszonym gościom.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Resonet”, powołane w ubiegłym roku, ma za zadanie wspieranie działalności artystycznej obu chórów, które, jak podkreślił na koncercie prezes „Resonetu”, dyrektor SCK, p. Jacek Tejchma, są znakomitą wizytówką obu szkół, ale też miasta, dla którego, tylko w ubiegłym roku oba chóry dały aż 30 koncertów!

W tegorocznych planach koncertowych naszego chóru znajduje się m.in. wakacyjny wyjazd do Austrii na międzynarodowy konkurs muzyki chóralnej. Prosimy więc wszystkich chętnych o wspomożenie działalności Chóru II LO przez przekazanie 1% podatku na numer konta Stowarzyszenia „Resonet”:
PBS o/Mielec: 55 8642 1168 2016 6812 4663 0001
z dopiskiem: dla Chóru II LO w Mielcu, Stowarzyszenie „Resonet”
.

Serdecznie dziękujemy i życzymy naszemu chórowi sukcesów w krajowych i międzynarodowych występach!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6