39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Instrumentalna lekcja języka angielskiego.
5 lutego 2016r. | Administrator

We wtorek 2 lutego uczennice klasy 2d – Klaudia Niziołek i Natalia Sołdyga przeprowadziły dla swojej grupy pod opieką p. Eweliny Zielińskiej-Rajcy nietypową lekcję języka angielskiego. Pomysł narodził się w ramach realizacji szeroko pojętego tematu "Kultura". Uczennice przygotowały prezentację multimedialną, w której przedstawiły sylwetki i ciekawostki z życia światowej sławy kompozytorów takich jak: Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Verdi, Chopin oraz Puccini. Prezentację wzbogaciły utwory kompozytorów wykonane na skrzypcach przez Klaudię Niziołek. Na zakończenie przygody z klasyką, Natalia i Klaudia zorganizowały muzyczny quiz wiedzy o kompozytorach i ich twórczości.

Dziękujemy dziewczynom za przybliżenie nam świata wyjątkowo pięknej muzyki klasycznej, która jak się okazuje nie jest nam zupełnie obca i niejednokrotnie towarzyszy nam w życiu codziennym. Jesteśmy pewni, że bez klasyki nie byłoby współczesnej muzyki. Ta lekcja była dla nas niewątpliwie bardzo wartościową i pełną inspiracji ucztą dla zmysłów!

'Music is the mediator between the spiritual and the sensual life'

(Ludwig van Beethoven)

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6