39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Koncert charytatywny
17 grudnia 2012r. | Administrator

W niedzielę, 16 grudnia, odbył się koncert charytatywny na rzecz chorej Karolinki Cisło z Malinia. Uczniowie naszego liceum - Jakub Białek i Stanisław Warchoł - rozumiejąc potrzebę niesienia pomocy chorej dziewczynce podjęli inicjatywę organizacji koncertu, z którego całkowity dochód został jej przekazany.

W wydarzenie zaangażowało się wielu uczniów naszego liceum, poprzez występy, a także pomoc w organizacji przedsięwzięcia. W czasie koncertu można było posłuchać indywidualnych i grupowych występów. Na scenie nie zabrakło wspaniałego chóru pod przewodnictwem pana profesora Antoniego Stańczyka. W przerwie między występami można było wziąć udział w licytacji obrazów, świątecznych przedmiotów, a także rysunków wykonanych przez Karolinkę.

Dziękując gościom za liczne przybycie chcemy podkreślić, że to dzięki nim udało się pomóc dziewczynce. Sukces tej akcji jest motywacją dla innych uczniów do organizacji podobnych imprez.

Zobacz zdjęcia

obrazek

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6