39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Rekolekcje
29 marca 2016r. | Administrator

W dniach 14-16 marca w parafii MBNP odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które do zgromadzonej młodzieży wygłosił ksiądz Stanisław Kłyś, wikariusz z parafii katedralnej w Tarnowie. Poniżej krótka relacja z tego wydarzenia.

Mogę powiedzieć, że miałem niewątpliwe szczęście uczestniczyć w tych ćwiczeniach duchowych. Ksiądz Stanisław z charyzmą i prostotą głosił przez trzy dni słowo o Bożej miłości.

Pierwszego dnia motywem przewodnim była pustynia. Kaznodzieja przypomniał, że Bóg przemawia w ciszy, jak również, że wychodzi dobrowolnie na „pustynię naszych słabości”, aby nas tam spotkać.

Drugi dzień upłynął pod znakiem dżungli, co stanowiło punkt wyjścia do rozważań o emocjach. Ksiądz rekolekcjonista pośród wielu przykładów podzielił się z nami również swoimi osobistymi przeżyciami w tym względzie, jakich doświadczył w młodości.

Trzeciego dnia uwidoczniły się owoce rekolekcji. Tłumy młodych ludzi spotkały się z przebaczającą miłością Bożą w sakramencie pokuty, aby potem z czystym sercem zaczerpnąć ze źródła naszej wiary – Eucharystii. Przeżywanie Najświętszej Ofiary było również tematem wygłoszonej tego dnia homilii, w której przytaczając historię Święta Paschy, znaną z księgi Wyjścia ksiądz Stanisław w czytelny sposób ukazał zbawienne owoce wypływające z Eucharystii.

obrazek

Przez te dni zwieńczenie naszych rekolekcyjnych spotkań stanowiła adoracja Najświętszego Sakramentu, będąca okazją do cichego i indywidualnego bycia z Panem.

W taki oto sposób rekolekcje szkolne dobiegły końca. Powoli zbliżają się Święta Wielkanocne, jednak my, młodzi ludzie z mieleckich szkół ponadgimnazjalnych, dzięki posłudze księdza Stanisława do spotkania ze Zmartwychwstałym zbliżamy się przygotowani, aby radość z Cudu Wielkiej Nocy przyjąć i wnieść do naszej codzienności, tak aby w tej codzienności dokonało się i nasze duchowe „zmartwychwstanie”.

Mateusz Marek

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6