39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Finał konkursu ‘USE OF ENGLISH CHALLENGE’
3 kwietnia 2016r. | Administrator

W środę, 23 marca, nagrodziliśmy laureatów i wszystkich uczestników II etapu szkolnego konkursu “Use of English Challenge”, zorganizowanego przez anglistki p. Małgorzatę Schab i p. Ewelinę Zielińską-Rajca. II etap konkursu odbył się 10 marca i przystąpiło do niego 16 osób. Zwyciężczynią konkursu została Weronika Wyparło z klasy 1c.

Na II miejscu znalazł się Piotr Piegdoń z klasy 3b. III miejsce zajęła Kornelia Kilian z 2f, IV miejsce Olga Stryczek z 3b, V miejsce Patrycja Lasek z 3b. Serdecznie gratulujemy Weronice i pozostałej czwórce wyróżnionych oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkurencji za zaprezentowanie wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego. Trzecioklasistom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych, a uczniów obecnych klas pierwszych i drugich zapraszamy do II edycji konkursu w następnym roku szkolnym. Bardzo dziękujemy sponsorom nagród – wydawnictwom Macmillan i Pearson.

Zobacz zdjęcia z finału...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6