39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Szkoła Dialogu
16 stycznia 2013r. | Administrator

9 stycznia grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wzięła udział w Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Było to oficjalne zakończenie ostatniej edycji programu Forum Między Narodami, organizowanego rokrocznie, mającego na celu poszerzenie wiedzy o kulturze żydowskiej. Dzięki Szkole Dialogu i spotkaniom z trenerami Forum, uczniowie II LO mieli możliwość nie tylko poznania tradycji tej narodowości, ale także zgłębienia historii własnej miejscowości, która jak się okazało, także związana jest z kwestią żydowską. Zwieńczeniem projektu była organizacja wycieczki śladami Żydów mieleckich, podczas której w formie gry miejskiej, odwiedzone i opisane zostały miejsca ważne dla dziejów tego narodu.

Gala rozpoczęła się o 14, a zakończyła ok. godziny 17. Obecni byli na niej nie tylko przedstawiciele szkół z całej Polski, ale także ważne osobistości takie jak Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta Warszawy, Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, Zvi Rav-Ner – ambasador Izraela w Polsce, czy Henryk Wujec – doradca Prezydenta ds. społecznych, którzy gorąco dziękowali za zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz propagowania żydowskiej kultury oraz wyrażali nadzieję dalszy rozwój programu Szkoły Dialogu.

Przedstawiciele grupy zaangażowanej w program – Aleksandra Pietras, Dominika Daniel, Gabriela Gajda, Dominika Mieszkowicz, Michał Konefał, Klaudia Rybak i Dorota Puzio, pod opieką profesora Henryka Dugiełło, odebrali nagrody za udział w projekcie – dyplomy oraz książki o tematyce żydowskiej, które wzbogacą zasoby szkolnej biblioteki. Główne nagrody przyznano Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie oraz III Liceum Ogólnokształcącemu im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży.

Udział w Gali Szkoły Dialogu był dla uczniów II LO uhonorowaniem ich działalności i zachętą do dalszych starań w kierunku propagowania historii, zarówno dotyczącej kwestii żydowskiej, jak i zgłębiania nieznanych dotąd lokalnych zaszłości. Doświadczenia zdobyte dzięki programowi z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości historycznej młodzieży mieleckiej.

Zobacz zdjęcia...

obrazek

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6