39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dzień Języka Niemieckiego w Mielcu
18 kwietnia 2016r. | Administrator

W piątek, 15 kwietnia br., w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, odbył się już 9. z kolei Dzień Języka Niemieckiego, organizowany przez mieleckie koło Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Impreza miała bardzo uroczystą oprawę. Patronat honorowy nad tegorocznym DJN objął Starosta Powiatu Mieleckiego pan Zbigniew Tymuła. Jego obecność, obecność Prezydenta Miasta Mielca pana Daniela Kozdęby, przedstawicieli parlamentarzystów naszego miasta oraz dyrektorów mieleckich gimnazjów i szkół ponad­gimnazjalnych podniosły rangę imprezy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też dyrektora naszego liceum pana Zbigniewa Rzeźnika.

Dzień Języka Niemieckiego stanowił zwieńczenie wielu dwuetapowych konkursów języka niemieckiego przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Stanowił też okazję do wręczenia dyplomów i nagród najlepszych uczniom. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie. W kategorii licea ogólnokształcące Kornelia Kilian z klasy 2f i Anna Trybulec z 2c zajęły II i III miejsce w 10 Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów klas drugich. Natomiast Adrianna Staśto z 1a oraz Weronika Wyparło z 1c zajęły miejsca I i III w Powiatowym Konkursie Ortograficznym z Języka Niemieckiego dla uczniów klas pierwszych.

Imprezę zakończyła część artystyczna, w której prezentowali się uczniowie poszczególnych szkół. Nasze liceum reprezentowały Magdalena Augustynowicz z 1c oraz Aleksandra Tylutka z 1b, które zaśpiewały piosenkę „99 Luftballons” znanej niemieckiej piosenkarki Neny.

Wszystkim uczennicom, biorącym udział w tegorocznym Dniu Języka Niemieckiego, gratulujemy bardzo wysokiego poziomu językowego i artystycznego oraz godnego reprezentowania naszego liceum.

Zobacz zdjęcia...
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6