39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Konferencja „W hołdzie wielkości Szafera”
20 kwietnia 2016r. | Administrator

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Nadleśnictwo Mielec, Polskie Towarzystwo Leśne, Liga Ochrony Przyrody i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej zorganizowały konferencję poświęconą prof. Władysławowi Szaferowi z okazji 130. rocznicy urodzin. W konferencji wzięli udział: pan dyrektor Zbigniew Rzeźnik, pani Anna Piekarska, uczniowie: Weronika Surdej, Hubert Miłoś z klasy IIc oraz Bartłomiej Szwakop z klasy If.

Władysław Szafer to wybitna postać polskiej nauki. Botanik, paleobotanik, fitogeograf, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Krakowie i Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieciństwo i młodość spędził w Mielcu.

obrazek

Pierwszy dzień konferencji „W hołdzie wielkości Szafera” odbył się w sali konferencyjno-wystawienniczej „Imperium” w Mielcu. Był to ciekawy cykl referatów dotyczących dorobku naukowego Władysława Szafera, jego życia i działalności. Prelegenci przedstawili współpracę prof. Władysława Szafera z leśnikami i leśnictwem, jego związkiem z Mielcem i ziemią mielecką. Władysław Szarski, wnuczek profesora, podzielił się z nami osobistymi wspomnieniami o Władysławie Szaferze.

Drugi dzień konferencji odbył się w terenie. Odsłonięto tablicę pamiątkową i posadzono dąb Szafera w Powiatowym Centrum Edukacji Przyrodniczej. Następnie autokarami wszyscy uczestnicy konferencji pojechali do Rezerwatu „Buczyna w Cyrance” im. Władysława Szafera, gdzie mogli podziwiać piękno budzącej się do życia przyrody.

Konferencji towarzyszyła ciekawa wystawa poświęcona życiu i działalności Władysława Szafera.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6